Skip to content

Spawanie acetylenowe

Spawanie acetylenowe, zwane także spawaniem gazowym, to jedna z metod spawania. Podczas tego procesu wykorzystuje się gorący płomień pochodzący z reakcji acetylenu i tlenu. Proces ten polega na spalaniu mieszaniny acetylenu i tlenu. To prowadzi do wytworzenia bardzo gorącego płomienia o temperaturze dochodzącej nawet do 3500 stopni Celsjusza. Ten płomień kieruje się następnie na miejsce, gdzie ma nastąpić spawanie, topiąc i łącząc ze sobą elementy spawane. Spawanie acetylenowe wykorzystuje się w różnych gałęziach przemysłu. W tym w produkcji samochodów, statków, rur, konstrukcji metalowych i w wielu innych dziedzinach, gdzie wymagane jest połączenie metalowych elementów w trwały sposób.

Spawanie palnikiem

Palnik jest narzędziem bardziej uniwersalnym niż łuk elektryczny. Można nim nagrzewać metal i nadawać mu kształt przez przekuwanie lub wyginanie, można również wypalać szczeliny czy otwory. Te wszystkie możliwości ułatwiają spawanie np. rurociągów z licznymi odgałęzieniami, przy jednoczesnym mniej dokładnym przygotowaniu brzegów przeznaczonych do połączenia. Sam palnik jest też bardziej uniwersalny ze względu na rodzaj metalu spawanego. Aczkolwiek spawanie łukowe stosuje się szeroko do napraw odlewów żeliwnych. Przy bardzo trudnych robotach palnik jest wręcz niezastąpiony.

Spawanie acetylenowe stosuje się również do połączeń aluminium, miedzi i stopów miedzi, ołowiu i cynku. Pomimo tego, że obecnie coraz częściej wykonawcy stosują spawanie łukowe w osłonie gazów obojętnych. Jednak w przypadku napraw konstrukcyjnych, gdzie z powodu kruchości metalu lub jego skomplikowanych kształtów stosować należy podgrzewanie, czyli palnik acetylenowy, który nie daje tak skoncentrowanego ciepła, i tak wysokiej temperatury jak łuk spawalniczy, oraz jest narzędziem dogodniejszym.

Spawanie-acetylenowe-01

Warunki stosowania spawania acetylenowego

Spawanie acetylenowe jest jedną z metod spawania, która wymaga specjalnych warunków i odpowiedniego sprzętu do wykonania. Poniżej przedstawiam najważniejsze warunki, które należy spełnić przy stosowaniu tej metody spawania:

  1. Mieszanina acetylenu i tlenu musi być przechowywana oddzielnie w specjalnych butlach, a do ich połączenia stosuje się odpowiednie reduktory.
  2. Spawanie acetylenowe wymaga bardzo dokładnego oczyszczenia spawanego elementu z tłuszczu, rdzy i innych zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na jakość i trwałość połączenia.
  3. Podczas spawania acetylenowego należy dbać o odpowiednie zabezpieczenie i izolację otoczenia przed nagrzaniem i promieniowaniem ciepła.
  4. Spawanie acetylenowe wymaga także odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak kombinezony, maski, rękawice i okulary ochronne.
  5. Przed przystąpieniem do spawania należy wykonać próbne połączenie i zapoznać się z instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa.
  6. W przypadku spawania grubych elementów, należy wykorzystać specjalne dodatki spawalnicze, takie jak druty spawalnicze czy elektrody.
  7. Przy spawaniu acetylenowym należy także pamiętać o właściwej regulacji strumienia gazu, temperatury i prędkości spawania. Ma to wpływ na jakość i trwałość połączenia.

Zastosowanie odpowiednich warunków i wykorzystanie odpowiedniego sprzętu jest kluczowe dla wykonania trwałego i bezpiecznego połączenia przy użyciu spawania acetylenowego.

Dlatego podejmując się zlecenia spawania acetylenowego konstrukcji stalowych w możliwie szerokim zakresie zastępujemy we wszelkich procesach spawalniczych zastępuje się płomień gazowy łukiem elektrycznym lub zgrzewaniem oporowym. Stosowanie w naszej firmie palnika acetylenowego zamiast łuku jest za każdym razem motywowane istotnymi względami.

W celu uzyskania większej ilości informacji, oraz informacji handlowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.