Skip to content

Spawanie acetylenowe

Spawanie acetylenowe znajduje zastosowanie przede wszystkim w tego rodzaju pracach, gdzie możność operowania palnikiem jako źródłem ciepła niezależnym od dodawania metalu do spoiny stanowi znaczne ułatwienie. Przede wszystkim przy spawaniu bardzo cienkich blach, do 2 mm grubości, gdy spoiwo nie jest dodawane lub dodaje się je w niewielkiej ilości, operowanie palnikiem jest łatwiejsze, a mniejsza ekonomiczność spawania acetylenowego nie odgrywa roli wobec ogólnie niewielkich kosztów energii cieplnej w porównaniu do robocizny.

Palnik jest narzędziem bardziej uniwersalnym niż łuk elektryczny. Można nim nagrzewać metal i nadawać mu kształt przez przekuwanie lub wyginanie, można również wypalać szczeliny czy otwory. Te wszystkie możliwości ułatwiają spawanie np. rurociągów z licznymi odgałęzieniami, przy jednoczesnym mniej dokładnym przygotowaniu brzegów przeznaczonych do połączenia. Sam palnik jest też bardziej uniwersalny ze względu na rodzaj metalu spawanego. Aczkolwiek spawanie łukowe jest szeroko stosowane do naprawy odlewów żeliwnych, przy bardzo trudnych robotach palnik jest wręcz niezastąpiony.

Spawanie acetylenowe jest również często stosowane do połączeń aluminium, miedzi i stopów miedzi, ołowiu i cynku, pomimo tego, ze obecnie coraz częściej wykonawcy stosują spawanie łukowe w osłonie gazów obojętnych. Jednak w przypadku napraw konstrukcyjnych, gdzie z powodu kruchości metalu lub jego skomplikowanych kształtów stosować należy podgrzewanie, czyli palnik acetylenowy, który nie daje tak skoncentrowanego ciepła, i tak wysokiej temperatury jak łuk spawalniczy, oraz jest narzędziem dogodniejszym.

W produkcji maszyn i w sektorze budowlanym, do grubszych elementów stalowych, miedzianych i aluminiowych spawanie acetylenowe ze względów ekonomicznych nie jest zalecane. Mając na uwadze mniejsza sprawność płomienia acetylenowego jako źródła ciepła dla celów spawalniczych, należy wziąć pod uwagę fakt, że płomień acetylenowy w istocie rzeczy stanowi także zamianę energii elektrycznej na ciepło jakkolwiek tylko pośrednio, gdyż karbid wytwarzany jest w łuku elektrycznym, a w kosztach tlenu najważniejszą pozycją kosztową jest koszt prądu elektrycznego. W ostatecznym wyniku ekonomicznym do spawania acetylenowego zużywa się znacznie więcej prądu niż do spawania łukowego metalu o tej samej grubości.

Dlatego podejmując się zlecenia spawania acetylenowego konstrukcji stalowych w możliwie szerokim zakresie zastępujemy we wszelkich procesach spawalniczych płomień gazowy łukiem elektrycznym lub zgrzewaniem oporowym. Stosowanie w naszej firmie palnika acetylenowego zamiast łuku jest za każdym razem motywowane istotnymi względami.

W celu uzyskania większej ilości informacji, oraz informacji handlowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zapraszamy do współpracy.