Skip to content

SPAWANIE

SPAWANIE

Spawanie jest nieodzowną częścią obróbki metali i jako profesjonalny wykonawca-producent elementów metalowych oferujemy je naszym Klientom. Kilkunastoletnie doświadczenie naszego zespołu spawaczy sprawia, że jesteśmy w stanie sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom postawionym przez naszych Klientów. Jesteśmy w stanie wykonać zlecenia pojedyncze, jak i wieloseryjne, zachowując najwyższą jakość, przy dużej powtarzalności produktu. W szczególności dla wykonania zleceń stosujemy:

 • Spawanie elektryczne
  za pomocą łuku elektrycznego, w temperaturach do 4000 °C, przy spajaniu blach o grubości od 1 mm do 80 mm. Używamy elektrod otulonych (Metoda 111).
 • Spawanie w osłonie gazów
  Metodą MAG 135 (Metal Active Gas) – spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego chemicznie (CO2, CO2 + gaz obojętny) oraz Metodą TIG 141 (Tungsten Inert Gas) – spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (Ar, He, Ar + He). Łuk spawalniczy występujący między nietopliwą elektrodą a materiałem spawanym topi powierzchnię materiału.

Pomimo długoletniego i dynamicznego rozwoju spawalnictwa, dziedzina ta w dalszym ciągu cechuje się niskim stopniem sformalizowania, zarówno w teorii, jak i w stosowanej ogólnie praktyce spawalniczej. Dlatego tez w wielu przypadkach, po dokonaniu obliczeń fizyko – matematycznych przeprowadzamy serię badań, by drogą prób i błędów zweryfikować wykonane obliczenia w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Pomimo dysponowania nowoczesnym oprogramowaniem obliczeniowym z zagadnień spawalnictwa, podczas wykonywania zlecenia okazuje się, że wstępne założenia nie spełniają wymagań postawionych przez Klienta.

Spawanie Template 01

Zdobyte przez lata doświadczenie pozwala przyjmować i realizować zlecenia spawania zgodnie z maksymą, że „materiał metaliczny jest spawalny w żądanym stopniu za pomocą określonej metody i dla danego rodzaju konstrukcji, jeśli nadaje się, przy zastosowaniu środków ostrożności, odpowiadających temu stopniowi – do wykonania połączeń między dwoma elementami. Połączenia te mają zapewnić ciągłość metaliczną, a więc utworzyć złącze spawane, które przez swoje cechy lokalne i następnie ogólne spełniają żądane wymagania będące podstawą ich oceny”. Rozwój w XX w. i w XXI w wielu gatunków stali, w tym między innymi stali niskowęglowych, o podwyższonej, wysokiej i bardzo wysokiej wytrzymałości, oraz wielu gatunków materiałów z niską zawartością żelaza wymusiły stosowanie wielu niestandardowych metod ich spawania. Opracowane metody spowodowały możliwość spawania materiałów charakteryzujących się wcześniej jako słabospawalne i niespawalne.

Zastosowanie odpowiedniej metody, ze szczególnym uwzględnieniem czynników technologicznych, takich jak metoda spawania, energia liniowa łuku, temperatura podgrzania przed i po spawaniu, obróbka cieplna po spawaniu, kolejność spawania, pozycja spawania, właściwości fizyko-chemiczne materiałów dodatkowych, warunki otoczenia, pozwalają na szersze wykorzystanie spawania do wyrobu skomplikowanych elementów metalowych.

JAKO DOŚWIADCZONY PARTNER W PRODUKCJI REALIZUJEMY ZLECENIA SPAWANIA W WIĘKSZOŚCI MATERIAŁÓW, MIĘDZY INNYMI:

 • aluminium i jego stopy;
 • stale niskostopowe oraz niskowęglowe;
 • miedź i jego stopy;
 • stale wysokostopowe;
 • tytan i jego stopy.

W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczącej wykonania usług spawania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym biurem