Skip to content

Rodzaje frezarek i zastosowania

W nowoczesnych zakładach produkcyjnych coraz częściej wdrażana jest automatyzacja pracy. Jej zadaniem jest przyspieszenie wykonywania zleceń i ułatwienie działań pracownikom. Wyróżnić możemy zatem dwa rodzaje frezarek. Frezarki konwencjonalne oraz frezarki CNC. Działanie pierwszych z nich polega na wykonywaniu obróbki z czynnym udziałem operatora, zaś urządzenia CNC są sterowane numerycznie. W coraz większym stopniu wykorzystuje się w przemyśle sprzęt automatyczny, jednak nadal wiele zakładów korzysta z ręcznie obsługiwanego sprzętu.

Zróżnicowanie frezarek konwencjonalnych

W przypadku chęci uzyskania konkretnego kształtu z wykorzystaniem maszyny użytkowanej ręcznie przez operatora, frezarki można podzielić chociażby pod względem liczby, a także umiejscowienia wrzecion. Z racji tego podziału możemy je podzielić przede wszystkim urządzenia jedno- oraz wielowrzecionowe. Pod względem umiejscowienia wyróżniamy z kolei frezarki:

  • górnowrzecionowe – w których główny element znajduje się nad stołem, co pozwala w stosunkowo prosty sposób wykonywać wszechstronną obróbkę materiału,
  • dolnowrzecionowe – bardziej niebezpieczne i wymagające większych umiejętności oraz doświadczenia. Wrzeciono jest w nich zamontowane pod stołem.
Rodzaje frezarek i zastosowania 01

Wyróżnić można również inne rodzaje urządzeń do obróbki skrawaniem, które wykorzystuje się w działalności przemysłowej, w tym chociażby sprzęty stołowe, wzdłużne czy karuzelowe.

Zastosowanie frezarek

Frezarki pozwalają na wykonywanie zróżnicowanych działań w zakresie obróbki skrawaniem. Można z ich wykorzystaniem wycinać różnorodne kształty, wiercić w powierzchni, a także dokonywać zaokrąglania krawędzi. Wykorzystuje się je również do różnych rodzajów materiałów, bardzo często do metalu, ale także drewna czy tworzyw sztucznych.