Skip to content

Rodzaje frezarek, ich zastosowanie

Podstawowe rodzaje frezarek

W nowoczesnych zakładach produkcyjnych coraz częściej wdrażana jest automatyzacja pracy, której zadaniem jest przyspieszenie wykonywania zleceń i ułatwienie działań pracownikom. Wyróżnić możemy zatem frezarki konwencjonalne oraz CNC, z których działanie pierwszych z nich polega na wykonywaniu obróbki z czynnym udziałem operatora, zaś urządzenia CNC są sterowane numerycznie. W coraz większym stopniu wykorzystywany jest w przemyśle sprzęt automatyczny, jednak nadal wiele zakładów korzysta z ręcznie obsługiwanego sprzętu.

Zróżnicowanie urządzeń konwencjonalnych

W przypadku chęci uzyskania konkretnego kształtu z wykorzystaniem maszyny użytkowanej ręcznie przez operatora, frezarki można podzielić chociażby pod względem liczby, a także umiejscowienia wrzecion. Z racji tego podziału możemy je podzielić przede wszystkim urządzenia jedno- oraz wielowrzecionowe. Pod względem umiejscowienia wyróżniamy z kolei frezarki:

  • górnowrzecionowe – w których główny element znajduje się nad stołem, co pozwala w stosunkowo prosty sposób wykonywać wszechstronną obróbkę materiału,
  • dolnowrzecionowe – bardziej niebezpieczne i wymagające większych umiejętności oraz doświadczenia. Wrzeciono jest w nich zamontowane pod stołem.

Wyróżnić można również inne rodzaje urządzeń do obróbki skrawaniem , które są wykorzystywane w działalności przemysłowej, w tym chociażby sprzęty stołowe, wzdłużne czy karuzelowe.

Zastosowanie

Frezarki pozwalają na wykonywanie zróżnicowanych działań w zakresie obróbki skrawaniem. Można z ich wykorzystaniem wycinać różnorodne kształty, wiercić w powierzchni, a także dokonywać zaokrąglania krawędzi. Wykorzystuje się je również do różnych rodzajów materiałów, bardzo często do metalu, ale także drewna czy tworzyw sztucznych.