Skip to content

Obróbka CNC

CNC – Computerized Numerical Control – Skomputeryzowany System Sterowania Numerycznego to układ sterowania obrabiarki programowo za pośrednictwem komputera. Wyposażony jest w graficzny monitor, gdzie wyświetlane są programy NC, informacje o narzędziach, informacje korekcyjne narzędzi, parametry obróbcze, poprawność programu. Sterowaniem numerycznym nazywamy przetwarzanie informacji cyfrowej oraz generację sygnałów sterujących ruchem maszyn. Sterowanie to służy do wytwarzania geometrycznie zdefiniowanych przedmiotów. Mogą one być opisywane cyfrowo na podstawie rysunku technicznego lub modelu CAD. Komputery wykorzystywane są do wspomagania oprogramowania maszyn CNC. Dzięki temu parametry są ustawiane, a następnie są one powtarzane dokładnie na każdy kolejny cykl maszyny.  Sterowanie numeryczne obrabiarek jest sterowaniem programowym. Wszystkie informacje dotyczące kolejności ruchów, procesów, parametrów obróbki, informacje geometryczne są zakodowane w postaci alfanumerycznej. Dotyczy to obróbki materiałów za pomocą komputerowo sterowanych urządzeń (takich jak frezarki czy tokarki, elektrodrążarki) zdolnych czytać standardowy kod sterujący G code. Obróbka CNC pozwala na szybkie, precyzyjne i powtarzalne wykonanie bardzo złożonych kształtów. Komputerowe sterowanie numeryczne zapewnia bardzo elastyczną i wszechstronną kontrolę nad obrabiarką.

Obrabiarki CNC pracują na układzie współrzędnych, w którym odbywa się sterowanie. Dzięki temu można określić względne położenie narzędzia i przedmiotu obrabianego, wymagane dla przeprowadzenia obróbki i uzyskania odpowiednich jej rezultatów. Sterowanie numeryczne należy kojarzyć ze współrzędnymi (o wartościach liczbowych, numerycznych). Źródłem nazwy „numeryczny” była postać programu sterującego, opisana w postaci kodów numerycznych (np. ASCII, ISO, EIA).  Program sterujący w układach CNC to plan zamierzonej pracy obrabiarki, mającej na celu wykonanie przedmiotu o żądanych kształtach, wymiarach i chropowatości powierzchni. Składa się z następujących informacji:

  • geometrycznych, dotyczących kształtów i wymiarów, obejmujących opis toru ruchu narzędzi,
  • technologicznych, dotyczących warunków obróbki: narzędzia, prędkość skrawania i posuw;
  • pomocniczych, w postaci informacji dla programisty i operatora.

Pomysł numerycznego sterowania obrabiarek powstał w latach 1949-1950r. w Massachusetts Institutes of Technology na potrzeby lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu możliwy stał się wzrost wydajności obróbki przy jednoczesnym spełnieniu wymagań odnośnie dokładności wymiarowo-kształtowej i jakości powierzchni (mała chropowatość powierzchni).

W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonania elementu na obrabiarce CNC prosimy o kontakt telefoniczny.