Skip to content

Obróbka metali na sucho

Produkty roślinne to szczególna grupa narzędzi obróbkowych, które mogą być wykorzystane tylko w obróbkach na sucho. Proces ten odbywa się głównie w wygładzarkach pojemnikowych bez użycia kłopotliwych wodnych roztworów płynów wspomagających. Obróbka metali na sucho wykorzystująca media roślinne jest stosowana dość powszechnie w praktyce obróbki delikatnych i wrażliwych na oddziaływanie mechaniczne detali. Metoda ta zdominowała obróbkę np. biżuterii, oprawek okularów (metalowych i z tworzyw sztucznych), guzików (metalowych i z tworzyw sztucznych), łusek do naboi, usuwania rdzy z powierzchni detali, polerowania i czyszczenia detali z metali lekkich, szkła i tworzyw sztucznych. Media roślinne jako narzędzia robocze lub jako nośniki proszków ściernych i polerskich stosowane są także w obróbce powierzchni różnorodnych detali metalowych, podczas której detale są na uwięzi w specjalnych uchwytach. Obróbki te określane są po angielsku jako drag finishing i plunge polishing. Są to bardzo intensywne i wydajne obróbki stosowane w obróbce różnych wrażliwych detali typu implanty medyczne, części silników lotniczych, armatura wodociągowa itp.

W praktyce obróbki pojemnikowej zastosowanie znalazły trzy grupy produktów roślinnych: granulaty z kolb kukurydzy, granulaty ze skorupek orzechów i pestek różnych owoców, kostka drewniana, wióry i trociny z różnych gatunków drzew. Wszystkie te produkty mają zbliżony do siebie skład surowcowy.

  • Granulat kukurydziany to produkt otrzymywany z kolb pozbawionych ziaren kukurydzy. Ma dużą zdolność absorpcyjną wody i innych ciekłych produktów. Łatwo przyjmuje i oddaje wilgoć. Dzięki tej cennej właściwości granulaty kukurydziane największe zastosowanie znalazły w procesach suszenia detali. Jest to najczęściej ostatni etap obróbki pojemnikowej, w którym detale po obróbce na mokro są automatycznie wprowadzane do specjalnych suszarek kukurydzianych.
  • Granulaty otrzymywane ze skorupek orzecha są najczęściej stosowanym medium obróbkowym. Używane są w operacjach polerowania i zaokrąglania krawędzi bardzo delikatnych i wrażliwych detali. Granulaty te są stosowane głównie jako nośniki proszków i past polerskich. Dodatek składnika ściernego wraz z substancją zwilżającą lub pastą czynią z granulatu orzecha uniwersalne medium obróbkowe.
  • Granulaty z pestek moreli znalazły pewne zastosowanie w obróbce pojemnikowej. W specjalnym procesie przetwórczym pestki są pozbawiane tłuszczu, którego obecność nie jest dozwolona w wielu operacjach obróbki np. podzespołów półprzewodników po lutowaniu. Podobnie zastosowanie mają granulaty ze skorup kokosa. Mają one kształt owalny i są bardzo trwałe. Stosowane są z powodzeniem do obróbki wstępnej detali ze złota, srebra, tytanu, aluminium czy stali nierdzewnej.
  • Trociny drzewne to najstarsze medium roślinne stosowane w bębnach polerskich do obróbki oraz czyszczenia i suszenia różnorodnych detali metalowych. Współcześnie znaczenie trocin surowych w tej obróbce jest niewielkie. Trociny z drzew iglastych i liściastych wykorzystywane są do wytwarzania proszku ścierno-polerskiego do obróbki aluminium, stopów cynku i mosiądzu.
  • Kostka drewniana to najbardziej rozpowszechnione medium otrzymywane z drewna pochodzącego z drzew liściastych (buk, brzoza, klon). Są one stosowane głównie do obróbek pojemnikowych w bębnach polerskich detali z tworzyw sztucznych jak guziki i ramki okularów oraz w procesach suchego polerowania różnorodnych detali metalowych.

Granulaty roślinne to produkty miękkie, o niskiej gęstości, dzięki czemu nacisk na powierzchnie obrabiane jest bardzo mały i z tego powodu mogą być stosowane do delikatnych obróbek ścierno-polerskich. Procesy te realizowane w wygładzarkach rotacyjnych i wibracyjnych są długotrwałe.

Bardzo ważnym argumentem za stosowaniem mediów roślinnych w obróbce pojemnikowej jest to, że są to media wielokrotnego użytku, a w czasie obróbki nie zmniejszają swoich rozmiarów i nie wytwarzają pyłu. Media te przy tym są biodegradowalne i przyjazne środowisku naturalnemu. Są tanie, bo otrzymywane z surowców odpadowych.

Media roślinne można z powodzeniem zaliczyć do nowoczesnych mediów w roto-wibracyjnej obróbce powierzchni. Wzbogacają one asortyment współczesnych mediów obróbkowych, poszerzają możliwości tej obróbki. Media roślinne umożliwiają przeprowadzenie obróbki na sucho nie generując uciążliwych ścieków poobróbkowych. Można je zaliczyć do mediów ekologicznych, bo są w pełni biodegradowalne.