Skip to content

Chłodziwo do obróbki metalu

Właściwie dobrane i prawidłowo zastosowane chłodziwo staje się płynnym narzędziem. Dzięki niemu można uzyskać lepszą jakość powierzchni z zachowaniem niezmiennej jakości detali, skrócić czas obróbki końcowej oraz otrzymać mniejszą liczbę wybrakowanych elementów.

Zastosowanie odpowiednio dobranej cieczy chłodząco-smarującej pozwala wydłużyć okres trwałości narzędzi, zmniejszyć ich zużycie, a tym samym obniżyć koszty narzędziowe. Dzięki temu maszyny są bardziej dyspozycyjne. Dobre chłodziwo wpływa również na produktywność, gdyż im większa ilość materiału usuniętego w jednostce czasu przekłada się na więcej wyprodukowanych elementów. Dzięki skróceniu czasów cyklów, przebiegów i obróbki uzyskujemy lepszą rentowność inwestycji w maszyny. Zapewniamy bezpieczeństwo i stabilność procesu.

Dlaczego chłodziwo będące tak znikomym elementem kosztu produkcyjnego ma tak duży wpływ na produkcję?

Przede wszystkim substancja chłodząca daje realne obniżenie kosztów osobowych. Chłodziwo dobrze tolerowane i przyjazne w stosowaniu, spełniające najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa na stanowisku pracy, przyczynia się do tego, że pracownicy przy mniejszej liczbie przerw spowodowanych przez chłodziwo, są w stanie wyprodukować więcej elementów.
Substancja chłodząca również przyczynia się do obniżenia kosztów maszynowych. Chłodziwo powinno się charakteryzować bardzo dobrą tolerancją materiałową w odniesieniu do maszyny, narzędzi i obrabianego detalu. Wynikiem tego jest wyższa wydajność produkcyjna, a więc krótsze przestoje i większa dyspozycyjność maszyny.

W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących nawiązania współpracy w zakresie obróbki metalu, prosimy o wypełnienie formularza obok, lub o kontakt telefoniczny.