Chłodziwo do obróbki metalu

Właściwie dobrane i prawidłowo zastosowane chłodziwo staje się płynnym narzędziem. Dzięki niemu można uzyskać lepszą jakość powierzchni z zachowaniem niezmiennej jakości detali, skrócić czas obróbki końcowej oraz otrzymać mniejszą liczbę wybrakowanych elementów.
Zastosowanie odpowiednio dobranej cieczy chłodząco-smarującej pozwala wydłużyć okres trwałości narzędzi, zmniejszyć ich zużycie, a tym samym obniżyć koszty narzędziowe. Dzięki temu maszyny są bardziej dyspozycyjne. Dobre chłodziwo wpływa również na produktywność, gdyż im większa ilość materiału usuniętego w jednostce czasu przekłada się na więcej wyprodukowanych elementów. Dzięki skróceniu czasów cyklów, przebiegów i obróbki uzyskujemy lepszą rentowność inwestycji w maszyny. Zapewniamy bezpieczeństwo i stabilność procesu.

Chłodziwo do obróbki metalu

Dlaczego chłodziwo będące tak znikomym elementem kosztu produkcyjnego ma tak duży wpływ na produkcję?

Przede wszystkim substancja chłodząca daje realne obniżenie kosztów osobowych. Chłodziwo dobrze tolerowane i przyjazne w stosowaniu, spełniające najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa na stanowisku pracy, przyczynia się do tego, że pracownicy przy mniejszej liczbie przerw spowodowanych przez chłodziwo, są w stanie wyprodukować więcej elementów.
Substancja chłodząca również przyczynia się do obniżenia kosztów maszynowych. Chłodziwo powinno się charakteryzować bardzo dobrą tolerancją materiałową w odniesieniu do maszyny, narzędzi i obrabianego detalu. Wynikiem tego jest wyższa wydajność produkcyjna, a więc krótsze przestoje i większa dyspozycyjność maszyny.

W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących nawiązania współpracy w zakresie obróbki metalu, prosimy o wypełnienie formularza obok, lub o kontakt telefoniczny.